top of page

Akcja Katolicka

W naszej parafii w 2012 roku powstała Akcja Katolicka, której założycielem jest ks. proboszcz Jerzy Matura. Odbyły się dwa spotkania organizacyjne: pierwsze z diecezjalnym asystentem AK księdzem prof. Tadeuszem Borutką, drugie z panem Andrzejem Kamińskim. Akcja Katolicka w naszej parafii zajęła się budzeniem ducha patriotyzmu szczególnie wśród młodzieży, rozprowadzając flagi narodowe przed Świętem Niepodległości

i Świętem Ustanowienia Konstytucji 3 Maja oraz organizując Msze Święte patriotyczne w dniu 11 listopada, na których gra Orkiestra Dęta

z Radziechów i Zespół Regionalny Grojcowianie, prezentując pieśni patriotyczne. Akcja Katolicka zaprasza również parafian do salki katechetycznej na projekcję filmów o tematyce religijno-patriotycznej.

 

                                    Czym jest Akcja Katolicka?

 

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła:

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła


- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa


- chrystianizacja każdej dziedziny życia


- wspólny front apostolskiego działania Kościoła


- budowa Kościoła ? nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości


- widzenie, ocenianie, działanie ? w duchu Ewangelii


- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie


- kształtowanie życia według zasad wiary


- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej


- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina


- apostolstwo indywidualne (KPK ? apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)


- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa


- szkoła życia społecznego

                                    Cele

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej

jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji

do odważnego i kompetentnego występowania na ?areopagach? świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

- Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

- Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją.

W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.


- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach,

w zależności od potrzeb, jakie się jawią.


- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.


- W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji,

nie naruszając ich suwerenności.


Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia

i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. 

Link do strony Akcji Katolickiej: http://akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl/

bottom of page