PUBLIKUJEMY WYKAZ PIEŚNI DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA. PIEŚNI TE BĘDĄ ŚPIEWANE PODCZAS MSZY ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH TEKSTEM.

 

PIEŚŃ NR 1

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar,

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał.

Amen.

 

PIEŚŃ NR 2

1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty

światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,

Przyjdź, światłości sumień

2. O, najmilszy z Gości, słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

 

PIEŚŃ NR 3

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,

O to dziś błagam Cię.

Przyjdź w Twojej mocy i sile,

Radością napełnij mnie.

Przyjdź jako mądrość do dzieci,

Przyjdź jak ślepemu wzrok.

Przyjdź jako moc w mej słabości,

Weź wszystko co moje jest.

Przyjdź jako Źródło pustyni,

Z mocą swą do naszych dusz.

O niech Twa moc uzdrowienia,

Dotknie, uleczy mnie już.

 

PIEŚŃ NR 4

Ojcze, chwała Tobie,

Swe życie składam Tobie,

Kocham Ciebie.

Jezu, chwała Tobie,

Swe życie składam Tobie,

Kocham Ciebie.

Duchu, chwała Tobie,

Swe życie składam Tobie,

Kocham Ciebie