top of page

SYNOD 2021 -2023
Więcej informacji:

https://diecezjabielsko.pl/synod/

14 listopada 2021 r. rozpoczęcie etapu parafialnego

IKONA

Znakiem przeżywanego synodu jest ikona
Matki Bożej niosącej Ducha Świętego
(Pneumatofora)
Temat Synodu: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

Ikona-z-tekstem.jpg
bottom of page