top of page

W dniu 14 maja 2021 roku zmarł w wieku 89 lat pochodzący z Wieprza Ks. Kazimierz Nowak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Kazimierz Nowak urodził się 20.10.1932 roku w Wieprzu na Grojcu, jako szóste z ośmiorga dzieci Michała Nowaka i Katarzyny Caputa. Po zdaniu matury w żywieckim liceum w 1951 roku rozpoczął studia na wydziale biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, które przerwał wstępując do Pallotynów (Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Następnie naukę kontynuował w seminarium w Ołtarzewie oraz w Ząbkowicach Śląskich i Gdańsku. Świecenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1960 w Ołtarzewie. Będąc kapłanem w1964 roku ukończył przerwane studia z biologii, które w 1976 roku zakończył doktoratem z zakresu botaniki. W zakonie Pallotynów pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Między innymi był wykładowcą w seminariach w Niepokalanowie i Ołtarzewie, archiwistą i autorem wielu różnorodnych publikacji z zakresu historii, teologii i botaniki. W latach 1966-77 pełnił funkcje sekretarza w Instytucie Prymasowskim.

W latach 1977-1984 był na misjach w Rwandzie. Po powrocie z misji wrócił do dawnych swoich obowiązków w kapłańskich i naukowych. Wtedy powstało większość z jego publikacji. Ostatnie lata swojego życia spędził w Warszawie w Domu Prowincjonalnym Księży Pallotynów, pełniąc tam funkcje kierownika archiwum.

Pomimo licznych obowiązków zakonnych zawsze znajdował czas na przyjazd na Grojec do rodzinnego domu i licznej rodziny, którym również poświęcił swoje publikacje. Jest autorem różnych opracowań dotyczących flory Grojca. Wspólnie ze swoim bratem Józefem Nowakiem opracował „Nazewnictwo ludowe roślin na Żywiecczyźnie”. Wiele lat poświęcił na zbieranie materiałów i tworzenie genealogii rodu Nowaków z Bystrej(rodzina ojca) oraz współuczestniczył w napisaniu genealogii rodu Caputów z Grojca (rodzina matki).

Przez całe jego życie towarzyszyła mu Matka Boża. Skromny tego wyraz zawarł w publikacji dotyczącej Matki Bożej Trzykroćprzedziwnej.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie dnia 18 maja 2021 roku o godz.13:00 w kościele pw. Św. Wincentego Palloniego przy ul. Skaryszewskiej 12, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na Cmentarzu Bródnowskim.

E1cSEVSXIAIbQn1.png
bottom of page