top of page

Dziękujemy Rodzinom z rej. 26 za pełnienie dyżuru w kościele.
Na sobotę 4 lutego na godz. 7.00 prosimy do posprzątania kościoła i do pomocy przy sprzątaniu
wystroju świątecznego 10 kolejnych rodzin z rej. nr 27:
Szot Barbara, Talik Jerzy, Kowal Halina, Kasperlik Monika,
Cader Wojciech, Kosiec Teresa, Bundyra Maria, Mizia
Edward, Dudek Stanisław, Kalfas Tadeusz.

bottom of page