top of page

Dziękujemy rodzinom z rej. 29 za pełnienie dyżuru
w kościele w zeszłym tygodniu.
Na najbliższą sobotę 3 czerwca na godz. 7.00 prosimy do posprzątania kościoła
5 kolejnych rodzin z rej. 29: Pawlus Zbigniew, Damek Zofia,
Polak Gustaw, Chłosta Maciej, Chłosta Wiesław.

Na najbliższą sobotę 3 czerwca na godz. 7.00 prosimy do
koszenia trawników 6 kolejnych rodzin z rej. nr 29:
Niewiadomy Edyta, Kasperek Adam, Jakubowski Krzysztof,
Dybek Renata, Wojtyła Agata, Ebertowska Wanda.

bottom of page