top of page

Dziękujemy Rodzinom z rejonu nr 8 za pełnienie
dyżuru w zeszłym tygodniu.
Na sobotę 27 kwietnia na godz. 7.00 prosimy o
posprzątanie kościoła 5 kolejnych rodzin z rej. 8:
Rodak Andrzej, Potępa Celina, Pszczółka Patrycja,
Krzus Paweł, Lisicki Andrzej.

Na sobotę 27 kwietnia na godz. 7.00 prosimy o
wykoszenie trawników wokół kościoła 6 kolejnych
rodzin z rej. 8: Dudek Krzysztof, Adamek Wiesław,
Adamek Andrzej, Gazda Dominik, Kupczak Magdalena,
Żuławski Stanisław.

bottom of page