Dyżur w kościele         

Dziękujemy rodzinom z rej. 12 za posprzątanie kościoła i kwiaty. Na sobotę 30 października bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 6.30 prosimy do posprzątania kościoła 5 kolejnych rodzin z rejonu nr 12: Kozieł Tadeusz, Piela Piotr, Płuska Zbigniew, Sałamun Kazimierz, Prochot Mirosław.
 

Na sobotę 30 października bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 6.30 prosimy do uporządkowania terenu wokół kościoła 6 kolejnych rodzin z rejonu nr 12: Płuska Maria, Lach Gabriel, Skolarz Stanisław, Piela Paweł, Piela Stanisław, Świniański Andrzej.