top of page

Organy w naszym kościele

W roku 1968 z inicjatywy ks. Proboszcza Władysława Pary została podjęta decyzja o budowie organów piszczałkowych w naszej parafii, wielkim orędownikiem budowy organów był również wieloletni organista naszej parafii Pan Jan Hajduś. Organy były budowane w trzech etapach.

 

Pierwszy etap obejmował wybudowanie 1 manuału w roku 1968, drugi etap obejmował wybudowanie 2 manuału w roku 1969 i trzeci etap dokończenie całego instrumentu, co obejmowało wybudowanie 3 manuału i pedału,

oraz dokończenie wszystkich prac w roku 1974.  Budowy organów podjęła się firma Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy. Szafę organową wykonał miejscowy stolarz Kania Władysław. Poświęcenia organów w 1974 roku dokonał infułat Bazyliki Krakowskiej. Nasze organy są  instrumentem 40 głosowym o trakturze elektro-pneumatycznej. Organy posiadają 3 manuały (klawiatury ręczne), oraz pedał (klawiatura nożna). Manuał 1 i pedał umieszczone są po środku chóru, a manuały 2 oraz 3 po obydwu bokach. Organy posiadają 2852 piszczałki w tym cztery głosy języczkowe.

 

Od 1974 roku organy przeszły dwa remonty przy których wymieniono zużywające się mechaniczne części, przeprowadzono konserwacje drewnianych elementów, odnowiono piszczałki prospektowe, jak również wymieniono dwie dmuchawy które ks. Proboszcz Stanisław Jania sprowadził

z Niemiec, są to dmuchawy firmy Laukhuff, a zastąpiły one wysłużone i głośne stare wentylatory. Obecnie naszym organistą jest Pan Dominik Polak, który

w pełni wykorzystuje walory naszego instrumentu, a trzeba nadmienić że nasze organy są  instrumentem koncertowym i jednym z największych w diecezji, oraz największym na Żywiecczyźnie. Od samego początku poczynając od budowy instrumentu po dzień dzisiejszy o nasze organy dba parafianin Krzysztof Jakubowski, a obecnie również Wiesław Jakubowski.

Firma Jakubowskich jest firmą z rodzinnymi tradycjami sięgającymi 1900 roku. Pradziadek Krzysztofa Jakubowskiego Aleksander (pracował przy budowie

i remontach organów prawdopodobnie od ok. 1900 roku), dziadek Czesław (od 1920 roku) i ojciec Wiesław (od 1946 roku), a najprawdopodobniej zawód ten wykonywali także jego dawniejsi przodkowie. Krzysztof Jakubowski miał więc u kogo zgłębiać tajniki sztuki organmistrzowskiej, które przekazuje synowi Wiesławowi. Krzysztof wraz z ojcem Wiesławem również pracowali przy budowie naszych organów. Należy nadmienić że firma Jakubowski opiekuje się wieloma instrumentami nie tylko w naszej diecezji, m.in. wybudowali obecnie największe organy w diecezji Bielsko-Żywieckiej w Kętach, 

od wielu lat opiekują się organami w katedrze Św. Mikołaja w Bielsku,

jak również przygotowują  instrumenty do koncertów organowych.
 

bottom of page