top of page

Sakramenty Święte

Chrzest Dzieci

W drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 kapłan udziela chrztu dzieciom.

I Komunia święta
Klasy III z Bystrej i Brzuśnika -12 maj 2024 r.
Klasy III z Wieprza - 19 maj 2014 r.

 

Bierzmowanie
Bierzmowanie obecnych klas VIII będzie 5 czerwca 2024 r. o godz.17.00.

Odwiedziny Chorych

W pierwszy piątek kapłan odwiedza chorych mieszkających na terenie Brzuśnika, Bystrej, Zarębka, Figurów i Wieprza od działu do kościoła. Natomiast w pierwszą sobotę miesiąca kapłan odwiedza chorych z terenu Wieprza od kościoła do Grojca.

Stały Konfesjonał w Konkatedrze pw.  Narodzenia NMP w Żywcu (Rynek)

Żywiec – parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Poniedziałek – Piątek: 9:00-11:00 oraz 15:00-17:00

Sobota: 9:00-11:00

Sakrament Małżeństwa

Drodzy Narzeczeni, 

W ramach bezpośredniego przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych oraz trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Odbywają się one zgodnie z obowiązującymi w Polsce wytycznymi oraz zachowaniem reżimu sanitarnego.

Odnośnie nauk przedmałżeńskich prosimy dzwonić pod numer 734 176 64 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

i wejść na stronę https://nauki.rodzina.bielsko.pl/index.php

 

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

  • spisanie protokołu przedślubnego

  • nauki przedślubne,

  • 3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

  • spotkanie z duszpasterzem,

  • dwie spowiedzi przedślubne.

 

Protokół przedślubny

 

Spisanie protokołu odbywa się w kancelarii parafialnej. Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

  • dowody osobiste,

  • metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),

  • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,

  • indeks ukończenia katechizacji (nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu - 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii).

 

Zapowiedzi

 

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

3 spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

Należy przewidzieć je w odpowiednich odstępach czasu. Pierwsze spotkanie może się odbyć przed naukami przedślubnymi.

Rozmowa duszpasterska

 

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie kościoła. Jeśli przy ślubie ma asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

Spowiedzi przedślubne

 

Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Świadkowie ślubu

 

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz

z nowożeńcami do Komunii św.

bottom of page